..:: Yalova A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Hakkında

    Yalova Kapalı cezaevi müdürlüğü, A3 tipi kapalı cezaevi olup 1955 yılında 625 metre karesi kapalı alan olmak üzere toplam 2385 metre kare alan üzerine inşa edilmiştir. 80 kişi kapasiteli 4 koğuş ve bunlara ait 4 havalandırma bahçesi 2 hücre, 1 derslik, 1 segbis odası ile 1 doktor odası ve 1 kütüphaneden oluşmaktadır. Mevcut konumu itibarı ile zamanla şehir içersinde kalmıştır. Yalova il olduktan sonra ağır ceza merkezi teşkilatı kurulmasıyla ilin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığından Bakanlığımızca yeni cezaevi yapılmasına karar verilmiş ve 2005 yılı programına alınarak en kısa zamanda yapımı hususunda çalışmalar sürdürülmektedir. Cezaevine alınan bütün hükümlü ve tutuklulara, cezaevinden tahliyeye kadar özgürlükten mahrum bırakılmaları sonucu kaybettikleri haklar haricindeki sahip oldukları bütün haklarının kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde kullanmaları sağlanmaktadır. Hiçbir şekilde insanlık onurları rencide edilmeden çağdaş infaz sistemi anlayışı içersinde ekonomik ve sosyal durumlarına bakılmaksızın eşit ve adil bir yönetim anlayışı ile cezalarının infazı yönünde gerekli her türlü gayret gösterilmekte, bu hususta başsavcılık ve cezaevi idaresi tarafından görevli personel sık sık uyarılmakta ve eğitilmektedir.


    Hükümlü ve tutuklulara aile bağlarını ve sosyal ilişkilerini sürdürebilmeleri amacıyla Bakanlığımız tüzük ve yönetmeliklerinde belirlenen koşullarda ayda bir kez her ayın ilk haftası saat 09:00 ile 17:00 saatleri arasında; Anne, baba, kardeş, eş ve çocukları ile açık görüş, Haftada iki kez Çarşamba ve Perşembe günleri de 09:00 ile 17:00 saatleri arasında izin verilen diğer yakınları ile kapalı görüş yapabilmeleri sağlanmaktadır.


    Cezaevindeki hükümlü ve tutuklular sık sık sağlık taramasından geçirilmektedir. Doğal ihtiyaçlarını temiz ve nezih bir biçimde giderebilmeleri ve kendi temizliklerini sağlayabilmeleri için imkanlar ölçüsünde gerekli gayret gösterilmektedir. Ayrıca bu hususlarda izleme kurulunca Başsavcılık ve cezaevi idaresine iletilen sorun ve taleplerde değerlendirilmektedir.


    Cezaevinde mevcut imkanlar ölçüsünde hükümlü ve tutukluların eğitilmeleri, kendilerine ve topluma faydalı birer birey olarak yetişmeleri ve kişisel gelişimlerini sağlamaları yönünde İl Milli eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak çeşitli eğitim, öğretim ve meslek edindirme kursları verilmektedir. Kurslara katılan hükümlü ve tutukluların tahliyeden sonraki yaşantılarında yapabilecekleri bir meslek öğrenmeleri için azami bir gayret sarf edilmektedir.


    Cezaevindeki hükümlü ve tutukluların boş zamanlarını değerlendirebilmeleri, onlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla kütüphane çalışmalarına ağırlık verilmiş, kütüphanedeki kitapların listeleri koğuşlara asılarak bilgilendirilmeleri sağlanmış, mevcut kütüphanenin ise kitap yönünden zenginleştirilmesi, yeni ve güncel yayınların artırılması için kitap bağış kampanyası tertiplenmiş ve çalışmalara sürdürülmektedir. Sitemizi ziyaret edenlerin kampanyamıza desteklerini beklemekteyiz.

Yalova A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 25.11.2013 ] - Webmaster : Latif Çelik
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.